Nếu (x ; y) là nghiệm của hệ phương trình  thì x + 2y bằng:

A.

7

B.

C.

8

D.

9

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...