Nếu Việt cho Nam 3 quả cầu thì số cầu của hai bạn sẽ bằng nhau. Hỏi lúc đầu Việt có nhiều hơn Nam mấy quả cầu?

A.

6 quả cầu

B.

4 quả cầu

C.

2 quả cầu

D.

3 quả cầu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...