Nếu vật làm bằng hợp kim Fe–Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn:

A.

Kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

B.

Sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá.

C.

Kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hoá.

D.

Sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hoá.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...