Nếu vận tốc của một xe ôtô chạy trên quốc lộ bằng 72 (km/h), thì vận tốc dài của điểm cao nhất trên lốp ôtô đó bằng

A.

20 (m/s).

B.

40 (m/s).

C.

30 (m/s).

D.

50 (m/s).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...