Nếu vận tốc của một xe ôtô chạy trên quốc lộ bằng 72 (km/h), thì vận tốc dài của điểm cao nhất trên lốp ôtô đó bằng

A.

20 (m/s).

B.

40 (m/s).

C.

30 (m/s).

D.

50 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

40 (m/s).

Điểm C nằm yên trên mặt đất ,nên vận tốc tuyến tính của nó bằng không. Điểm C trở thành trục quay tức thời của bánh xe ô tô trên mặt đất. Vận tốc dài của điểm A nằm cao nhất trên lốp ôtô lớn hơn vận tốc tuyến tính của điểm O trên trục bánh xe gấp 2 lần. Bởi vì O và A cùng có vận tốc góc tính theo C và AC = 2.OC vA = 2v0 = 2.20 = 40 (m/s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...