Nếu vận tốc của một vật tăng gấp đôi, đại lượng nào sau đây sẽ tăng gấp đôi:

A.

Động lượng.

B.

Gia tốc.

C.

Thế năng.

D.

Động năng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...