Nếu vận tốc của một vật tăng gấp đôi, đại lượng nào sau đây sẽ tăng gấp đôi:

A.

Động lượng.

B.

Gia tốc.

C.

Thế năng.

D.

Động năng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Động lượng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...