Nếu trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng trắng thì hiện tượng gì xảy ra?

A.

Không xảy ra hiện tượng giao thoa.

B.

Trên màn quan sát ta thu được dải màu biến thiên từ đỏ đến tím.

C.

Trên màn quan sát thu được các vân sáng là những vân màu trắng xen giữa các vân tối.

D.

Vân trung tâm là vân màu trắng, hai bên có các dải màu với tím ở trong, đỏ ở ngoài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vân trung tâm là vân màu trắng, hai bên có các dải màu với tím ở trong, đỏ ở ngoài.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...