Nếu trong đoạn mạch xoay chiều có dòng điện I = 1,2cos100πt (A) thì công suất tức thời biến thiên điều hoà với tần số:

A.

50 Hz.

B.

100 Hz.

C.

150 Hz.

D.

200 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

100 Hz.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...