Nếu trong đoạn mạch xoay chiều có dòng điện I = 1,2cos100πt (A) thì công suất tức thời biến thiên điều hoà với tần số:

A.

50 Hz.

B.

100 Hz.

C.

150 Hz.

D.

200 Hz.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...