Nếu img1thì img2 là biểu thức nào sau đây?

A.

 img1.                

B.

 img1.        

C.

 img1.                

D.

 img1.

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...