Nếu tăng số vòng dây của cuộn thứ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn sơ cấp thì điện áp trên cuộn thứ cấp so với điện áp trên cuộn sơ cấp:

A.

Tăng và lớn hơn.

B.

Giảm và nhỏ hơn.

C.

Luôn nhỏ hơn.

D.

Không thay đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tăng và lớn hơn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...