Nếu quan niệm ánh sáng chỉ có tính chất sóng thì không thể giải thích được hiện tượng nào dưới đây?

A.

Khúc xạ ánh sáng.

B.

Giao thoa ánh sáng.

C.

Phản xạ ánh sáng.

D.

Quang điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quang điện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...