Nếu một acgumen của số phức z ≠ 0 là φ thì số phức -2z có một acgumen là:

A.

φ + 

B.

φ + 2

C.

-φ + 

D.

-φ 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

φ + 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...