Nếu log3(log4x) = 0 thì x bằng:

A.

64

B.

12

C.

4

D.

1

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...