** Nếu gen A và a không liên kết với 2 gen kia, cơ thể có kiểu gen Aa tự thụ phấn.

Tỉ lệ kiểu hình xuất hiện ở F1 là:

A.

(3 : 1) (1 : 2 : 1).

B.

(3 : 1) (3 : 1).

C.

(1 : 1)(1 : 2 : 1).

D.

(3 : 1) (1 : 1 : 1 : 1).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(3 : 1) (1 : 2 : 1).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...