** Nếu gen A và a không liên kết với 2 gen kia, cơ thể có kiểu gen Aa tự thụ phấn.

Số tổ hợp giao tử là:

A.

9.

B.

12.

C.

64.

D.

16.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

16.

P: Aa   Aa  x  Aa =

→ số kiểu tổ hợp giao tử 4 x 4 = 16.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...