Nếu f(x) = 4x thì f(x + 1) - f(x) bằng:

A.

f(x)

B.

2f(x)

C.

3f(x)

D.

4f(x)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có f(x) = 4x thì f(x + 1) - f(x) = 4x + 1 - 4x = 4x(4 - 1) = 3.4x = 3f(x).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...