Nếu cho số mol H2SO4 như nhau thì phản ứng nào thu được lượng CuSO4 ít nhất?

A.

H2SO4 + CuO

B.

H2SO4 + Cu(OH)2

C.

H2SO4 + CuCO3

D.

H2SO4 đặc + Cu

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

H2SO4 đặc + Cu

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...