Nếu các eelectron trong dây dẫn trên hình vẽ chuyển động về hướng Đông, kim la bàn sẽ hướng về điểm 

A.

bắc.

B.

nam.

C.

đông.

D.

tây.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...