Nếu 32x + 9 = 10.3x thì giá trị của x2 + 1 là:

A.

chỉ là 1

B.

chỉ là 5

C.

là 1 hoặc 5

D.

là 0 hoặc 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đặt t = 3x (t > 0), ta được phương trình t2 - 10t + 9 = 0. Phương trình này có hai nghiệm t = 1 ; t = 9

- Với t = 1, ta có 3= 1 ⇔ x = 0. Khi đó x2 + 1 = 1.

- Với t = 9, ta có 3x = 9 ⇔ x = 2. Khi đó x2 + 1 = 5.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...