Nếu 32x + 9 = 10.3x thì giá trị của x2 + 1 là:

A.

chỉ là 1

B.

chỉ là 5

C.

là 1 hoặc 5

D.

là 0 hoặc 2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...