Nét khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh với châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ 2 là:

A.

Đấu tranh vũ trang kết hợp đấu tranh chính trị để giành lại nền độc lập dân tộc.

B.

Đấu tranh chống lại các thế lực thân Mỹ để thành lập các chính phủ dân tộc, dân chủ; qua đó giành lại độc lập và chủ quyền thực sự cho dân tộc.

C.

Đấu tranh chính trị kết hợp với hòa bình thương lượng để bảo vệ độc lập dân tộc.

D.

Đấu tranh chống lại bọn đế quốc thực dân và tay sai để giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, chủ quyền.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: so sánh. Cách giải: Sau chiến tranh thế giới thứ hai: - Mĩ Latinh: chống thế lực thân Mĩ, trong đó là chế độ độc tài thân Mĩ ( tiêu biểu là Cuba chống chế độ độc tài Batixta, giành độc lập dân tộc). - Châu Phi: đấu tranh chống chế độc thực dân cũ. Sai lầm và chú ý: phân biệt những điểm giống và khác nhau của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và Mĩ Latinh, có nhiểu câu hỏi khác xung quanh vấn đề này. Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...