Nét đáng chú ý trong đời sống văn hóa Nhật Bản là

A.

giữ được những giá trị truyền thống.

B.

giữ được bản sắc văn hóa riêng.

C.

giữ được giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa riêng.

D.

kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...