Nền tảng căn bản trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973 là gì?

A.

Quan hệ với Tây Âu.

B.

Liên minh chặt chẽ với Mĩ

C.

Phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á.

D.

Bạn hàng bình đẳng với các nước ASEAN.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Liên minh chặt chẽ với Mĩ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...