Nền kinh tế Nhật Bản đạt tới sự phát triển “thần kì” trong những năm

A. 1952- 1960
B. 1960- 1973
C. 1952- 1973
D. 1973- 1991
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...