Nền kinh tế Nhật Bản đạt tới sự phát triển “thần kì” trong những năm

A. 1952- 1960
B. 1960- 1973
C. 1952- 1973
D. 1973- 1991
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...