Năng suất sinh họclà tổng lượng chất khô tích lũy được

A. Mỗi giờ trên 1 ha trồng trong suốt thời gian sinh trưởng
B. Mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng
C. Mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng
D. Mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...