Năng suất sinh họclà tổng lượng chất khô tích lũy được

A. Mỗi giờ trên 1 ha trồng trong suốt thời gian sinh trưởng
B. Mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng
C. Mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng
D. Mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...