Năng suất phân li là góc trông nhỏ nhất giữa hai điểm A, B mà ảnh của chúng

A.

hiện lên trên cùng 1 tế bào nhạy sáng.

B.

hiện lên trên 2 tế bào nhạy sáng bất kì.

C.

hiện lên trên 2 tế bào nhạy sáng sát cạnh nhau.

D.

hiện lên tại điểm vàng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hiện lên trên 2 tế bào nhạy sáng sát cạnh nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...