Năng suất lúa đạt 50,4 tạ/ha, diện tích lúa trồng 3,8 triệu ha, sản lượng lúa đạt:

A.

15,7 triệu tấn.

B.

16,1 triệu tấn.

C.

19,1 triệu tấn.

D.

15,7 triệu tấn và 16,1 triệu tấn hoặc 19,1 triệu tấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

19,1 triệu tấn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...