Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động với chu kì T sẽ:

A.

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T.

B.

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.

C.

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.

D.

Không biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có phương trình điện tích img1

Năng lượng điện trường img2 img3 Chu kỳ dao động của mạch là img4  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...