Năng lượng liên kết được xác định bởi công thức:

A.

Wlk = mc2.

B.

Wlk = m0c2.

C.

Wlk =(m + m0)c2.

D.

Wlk = Δmc2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Wlk = Δmc2.

Năng lượng liên kết được xác định bởi công thức: Wlk = Δmc2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...