Năng lượng ion hóa nguyên tử hidro là Ai = 13,6eV. Bước sóng của vạch quang phổ ngắn nhất trong dãy Laiman bằng:

A.

0,1012μm.

B.

0,0913μm.

C.

0,0985μm.

D.

0,1005μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,0913μm.

Trong dãy Laiman, bước sóng ngắn nhất là λ∞1. Ta có:

A1 = E - E1 = = 0,0913.106 (m) = 0,0913 (μm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...