Năng lượng ion hóa nguyên tử hidro là Ai = 13,6eV. Bước sóng của vạch quang phổ ngắn nhất trong dãy Laiman bằng:

A.

0,1012μm.

B.

0,0913μm.

C.

0,0985μm.

D.

0,1005μm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...