Năng lượng ion hoá của nguyên tử hiđrô là:

A.

Năng lượng ứng với n = ∞.

B.

Năng lượng cần cung cấp cho nguyên tử hiđrô để đưa điện tử từ mức cơ bản (n = 1) lên mức kích thích (n = ∞).

C.

Năng lượng ứng với n = 1.

D.

Năng lượng ứng với n = ∞ và n = 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Năng lượng cần cung cấp cho nguyên tử hiđrô để đưa điện tử từ mức cơ bản (n = 1) lên mức kích thích (n = ∞).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...