Năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch rất lớn từ:

A.

Động năng của nơtron phát ra.

B.

Động năng của các mảnh phân hạch.

C.

Sự phân rã của các mảnh phân hạch.

D.

Động năng của nơtron phát ra và động năng cùng với sự phân rã của các mảnh phân hạch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Động năng của nơtron phát ra.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...