Năng lượng điện trường bên trong tụ phẳng có điện dung C, điện tích Q và hiệu điện thế U được tính bằng công thức nào sau đây?

A.

W = Q.U.

B.

W = C.U2.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...