Nắm quyền hành pháp ở Nhật Bản là

A.

Thiên hoàng.

B.

Chính phủ.

C.

Nghị viện

D.

Thủ tướng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chính phủ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...