Năm nay ông 72 tuổi, tuổi của ông gấp 6 lần tuổi cháu. Hỏi năm nay cháu bao nhiêu tuổi?

A.

12 tuổi

B.

13 tuổi

C.

14 tuổi

D.

15 tuổi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tuổi của cháu là: 72 : 6 = 12 (tuổi) Đáp số: 12 tuổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...