Nấm men, nấm sợi thuộc giới nào?

A.

Giới Nguyên sinh.

B.

Giới Thực vật.

C.

Giới Động vật.

D.

Giới Nấm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Giới Nấm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...