Năm bão nhiều ở nước ta có

A.

từ 6 đến 7 cơn bão.

B.

từ 7 đến 9 cơn bão.

C.

từ 8 đến 10 cơn bão

D.

từ 9 đến 11 cơn bão.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

từ 8 đến 10 cơn bão

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...