Năm 2014 (năm không nhuận) ngày 26 tháng 12 vào ngày thứ 6 trong tuần lễ. Hỏi ba năm sau, năm 2017 ngày 26 tháng 12 vào ngày thứ mấy trong tuần? Biết năm 2016 là năm nhuận.

A.

Thứ ba trong tuần

B.

Thứ hai trong tuần

C.

Thứ tư trong tuần

D.

Thứ sáu trong tuần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số ngày trong 3 năm (trong đó có 1 năm nhuận) là: 365 + 366 + 365 = 1096 (ngày) Ta có: 1096 : 7 = 156 (dư 4). Do đó từ 26 tháng 12 năm 2014 đến 26 tháng 12 năm 2017 có 1096 ngày gồm 156 tuần và 4 ngày. Vậy ngày 26 tháng 12 năm 2014 vào ngày thứ sáu trong tuần thì đến ngày 26 tháng 12 năm 2017 sẽ vào ngày thứ ba trong tuần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...