Năm 2005, tỉ lệ người già trên 65 tuổi ở Nhật Bản chiếm

A.

trên 15% dân số.

B.

trên 17% dân số.

C.

trên 19% dân số.

D.

trên 20% dân số.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

trên 19% dân số.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...