Năm 2005, tỉ lệ người già trên 65 tuổi ở Nhật Bản chiếm

A.

trên 15% dân số.

B.

trên 17% dân số.

C.

trên 19% dân số.

D.

trên 20% dân số.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...