Năm 2005 tỉ lệ dân cư ở thành thị nước ta chiếm bao nhiêu %?

A.

24,6%.

B.

26,4%.

C.

28,5%.

D.

26,9%.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...