Năm 2005 GDP của Nhật Bản đạt khoảng

A.

3 800 tỉ USD. 

B.

4 800 tỉ USD.

C.

8 300 tỉ USD.

D.

8 400 tỉ USD.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4 800 tỉ USD.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...