Năm 2005 GDP của Nhật Bản đạt khoảng

A.

3 800 tỉ USD. 

B.

4 800 tỉ USD.

C.

8 300 tỉ USD.

D.

8 400 tỉ USD.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...