Năm 2004, so với toàn thế giới GDP của Hoa Kì chiếm khoảng

A.

gần 27%

B.

trên 27%

C.

gần 28%

D.

trên 28%

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

trên 28%

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...