Năm 2000, nước Mĩ đã tạo ra bao nhiêu % giá trị tổng sản phẩm của toàn thế giới?

A.

40%.

B.

56,4%.

C.

23%.

D.

25%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

25%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...