Năm 2000, mức tăng trưởng kinh tế của Italia là

A.

2,9%.

B.

1,7%.

C.

3,0%.

D.

3,8%,

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3,0%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...