Năm 1999 nước ta có 38,8 triệu người là nữ giới; 37,7 triệu người là nam giới. Như vậy tỉ số giới tính của nước ta là: 

A.

Nữ 50,8 %; nam 49,2%

B.

103 nữ / 100 nam 

C.

96 nam / 100 nữ 

D.

Cả 3 đều đúng 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...