Năm 1991, kinh tế Anh tăng trưởng bao nhiêu?

A.

2,4%.

B.

1,7%.

C.

2,2%.

D.

1,8%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1,8%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...