Năm 1983, ở nước nào có 2,5 triệu người thất nghiệp?

A.

Nước Anh.

B.

Nước Italia.

C.

Nước Pháp.

D.

Nước CHLB Đức

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nước Italia.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...