Năm 1957 đánh dấu thành tựu gì về khoa học kỹ thuật của Liên Xô?

A.

Lần đầu tiên đưa con người bay vào vũ trụ.

B.

Phát triển thành công bom hạt nhân.  

C.

Là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

D.

Phóng tàu thăm dò Mặt Trăng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C: Năm 1957 Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...