Năm 1952, diễn ra cuộc binh biến ở đâu?

A.

Ở Libi.

B.

Ở Angêri.

C.

Ở Marốc.

D.

Ở Ai Cập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ở Ai Cập.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...