Năm 1945, các quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á giành được độc lập.

A. Việt Nam, Lào, Campuchia.
B. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
C. Việt Nam, Inđônêxia, Thái Lan.
D. Việt Nam, Lào, Philippin.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...