Năm 1929 3 tổ chức cộng sản lần lượt ra đời là

A.

Đông Dương cộng sản liên đoàn, Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng

B.

An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn

C.

Đông Dương cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn, An Nam cộng sản đảng

D.

Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông dương cộng sản liên đoàn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...