Muốn tiến hành phép lai phân tích, người ta cho đối tượng nghiên cứu:

A.

Tự thụ phấn.

B.

Lai trở lại với bố mẹ.

C.

Lai với cá thể đồng hợp lặn về tính trạng tương ứng.

D.

Lai với F1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lai với cá thể đồng hợp lặn về tính trạng tương ứng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...